Robot Protect s.r.o.


Email: daniel.janata@robotprotect.cz
Phone: + 420 731 771 967

Robot Protect s.r.o.


Email: daniel.janata@robotprotect.cz
Tel.: 731 771 967

Robot Protect s.r.o.

Who we are?

As Robot Protect, s.r.o. we pursue the development and manual manufacturing of covers for machines and robots.

Besides other things we sew protective clothes and accessories. For our production we use the highest-quality materials, which are carefully selected, and consequently we let the customer make the final choice. We put a lot of emphasis not only on materials but also on the high quality of manufacturing. All our products are hand-sewn by our qualified employees. That is how we guarantee 100% of the production in the Czech Republic.
Apart from covers for robots we provide our customers with protective clothes and accessories which are made in our production lines too. We use woven as well as non-woven textiles for our production.

Our business activities are not one-sided at all. We supply not only machinery and automotive industries but also food and medical industries with our products. We always mind the fact that the machine covers, protective clothes and accessories must be made of functional materials and people must feel comfortable working in them. Our products conduct the static charge away, they are aseptic and do not release silicon particles.

The composition of non-woven textiles we handle with is 100% polypropylene, 100% polyethylene (the TYVEK® - trade mark of the company DuPont) and their combinations. There is a wide choice of application of our products, furthermore we still find new ones in cooperation with our customers. As we are innovating our range of products, we also do custom-tailored production.

Our products

Robot covers
​The division Robot Protect is mainly concerned with protection of robots and machines. That is why we put the greatest effort into this field. The whole process prior to ordering of the first cover begins with personal meeting with our clients who show us the robot which is to be covered. As soon as we measure it we let the clients choose from several materials and assist them to select the best one for their purpose. While we are developing and producing the cover itself we keep in mind a few factors like effectivity, functionality and last but not least visual aspect and design. It is simple…we, people, would not like to work naked in polluted environment.


Do we not offer the product you demand? It is no problem.
Turn to us. We will be glad to make it. We also pursue custom-tailored production and we dare to accept the most complicated challenges.


 1. Varnishing robots – Nowadays using robots on the varnishing lines is considered to be indispensable help in many companies. The process is much faster and safer thanks to automatization. Nevertheless, what can happen is that the robots are worn out and clogged up with paint. That is the reason why we cover the devices with protective covers which do not prevent the robots from working and make their lifespan longer. Companies commend great economy of the treatment which postpones buying a new machine and replacing the old one. It also reduces the cost of maintenance and cleaning which are very expensive indeed.

 2. Grinding machines – as far as grinding machines are concerned, discs and other devices´ protection is much more than added value and a great plus. Cleaning is normally done at the beginning of every shift when employees must collect, sweep or vacuum clean the sawdust, abrasive paste and splinters which also pollute the environment. There is a great potential here to extend the lifespan of the machines and make the maintenance faster and easier. Only materials which can cover well but at the same time let sufficient amount of air through are used in such cases not to cause overheating of engines built inside the robots.

 3. Manual robots – We have encountered opinions stating that robots working on clean lines do not necessarily need any covers. But after a year of continuous operation even the owner is surprised how much dust, dirt and how many particles from the air are accumulated inside the device whose functionality is deteriorated or even made impossible.

 4. Robots with chemical agents – Working with chemical substances does not necessarily have to jeopardize the person´s as well as the robot´s life. Thanks to proper research of the chemical substances and choice of appropriate material we are able to make a perfect cover which cannot be corroded so easily. And how can a person work in such environment? Well, …. we will make clothes for you too!

 5. Covers and coats for machines – to cover, shelter and store machines in warehouses, next to the line or somewhere at a roofed place. Even in this field we stand out with individual approach to every individual cover. Either pallets with material, personal cars, parts (wheels, steering wheel, seats etc.), machines, furniture, electric devices or different objects of smaller size – we can cover and protect everything.
Návleky na roboty
Návleky na roboty
Návleky na roboty
Návleky na roboty
Návleky na roboty
 1. Lakovací roboti – Využití lakovacích robotů na lakovacích linkách je již v dnešní době často bráno jako nepostradatelný komponent a pomocník v mnoha společnostech. Díky zautomatizování činnosti je tak proces mnohem rychlejší a bezpečnější. Nicméně i zde dochází k opotřebení a zanesení robota barvou. Proto oblékáme jednotlivá zařízení do ochranných návleků, které jim jednak díky funkčnosti nezabrání v jejich činnosti, a jednak prodlouží jejich životnost. Podniky si tak chválí veliké úspory za pořízení či obměnu nového stroje na lince nebo mnohdy drahý servis na očistu.

 2. Brusné stroje – U brusných strojů, kotoučů a podobných zařízení je ochrana více než přidanou hodnotou a velikým plusem. Mnohdy je čištění zařízení prováděno na začátku každé směny a zaměstnanci tak musejí vybírat, zametat či vysávat piliny, brusné pasty a špony, které rovněž znečišťují okolí. I zde je obrovský potenciál toho, jak jednoduše a hlavně s velikou úsporou prodloužit životnost stroje a urychlit nebo zjednodušit údržbu. Většinou se zde pracuje pouze s materiály, které dokážou pokrýt, ale zároveň propustit dostatečné množství vzduchu, aby nedocházelo k přehřátí zabudovaných motorů v zařízení robota.

 3. Manuální roboti – Kolikrát se setkáváme s názory, že robota pracujícího na čisté lince není potřeba nijak obléknout. Ovšem po nepřetržitém ročním provozu stroje je i majitel překvapen, kolik prachu, částeček a nečistot lítajících vzduchem je naneseno uvnitř zařízení, jehož funkčnost je pak snížena nebo znemožněna.

 4. Roboti s chemickými přípravky – Práce s chemikáliemi nemusí být vždy jen prací, kde je v ohrožení jak lidský tak i robotův život. Díky zkoumání chemických látek a konkrétního výběru materiálu dokážeme vyrobit dokonalý návlek, který jen tak něco nesežere! A jak může člověk pracovat v takovém prostředí? Jednoduše… Oblékneme i Vás! 

 5. Návleky a přehozy přes stroje – Obléknout, přehodit a nechat ležet ve skladě, u běžící linky či někde pod střechou. I zde vynikáme osobním přístupem k jednotlivým návlekům. Ať už palety s materiálem, osobní vozy i jejich části (kola, volant, sedačky aj.), stroje, nábytek, el. zařízení i různé předměty menších rozměrů oblečeme a ochráníme.
Návleky na roboty
Návleky na roboty
Návleky na roboty

Protective clothes

 • check
  overalls – single or permanent use
 • check
  trousers - single or permanent use
 • check
  jackets - single or permanent use
 • check
  coats
 • check
  t-shirts
 • check
  hats
 • check
  gloves

Protective accessories

 • check
  shoe covers
 • check
  pelerine
 • check
  hats
 • check
  muff
 • check
  balaclavas
 • check
  spreads and covers
Návleky na roboty
Návleky na roboty
Návleky na roboty
Návleky na roboty

We cooperate with:

Spolupráce
Spolupráce
Spolupráce

and more...

Contact us:

Robot Protect s.r.o.
Lomená 404/14, Liberec V-Kristiánov,
460 05 Liberec

ID: 06940749
VAT: CZ06940749
Bank account (iban): ​CZ8001000000359820720207

SWIFT: KOMBCZPPXXX

Daniel Janata | CEO

Phone: +420 731 771 967
Email: daniel.janata@robotprotect.cz
Web: www.robotprotect.cz


© 2018, robotprotect.cz  |  made Jiří Vágner